Naiste tugikeskuste kontaktid

2019. aastal osutavad ohvriabi seaduse alusel naiste tugikeskuse teenust

järgmised SKA poolt riigihankes leitud teenuseosutajad:

 

Harjumaal Tallinna Naiste Kriisikodu 5264697, 5396 9834 tallinn@naisteabi.ee

ja ENVL Tallinna Naiste Tugikeskus 57570911 tallinnanaistetugi@gmail.com

 

Ida-Virumaal Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik

53332627 naistetugikeskus@gmail.com

 

Järvamaal Järvamaa Naiste Tugikeskus

58133755 jarvanaistekeskus@gmail.com  

 

Jõgevamaal Jõgevamaa Naiste Tugikeskus

58600170 jogevamaanaistetugikeskus@gmail.com

 

Läänemaal koos Hiiumaaga

Läänemaa Naiste Tugikeskus

5042300 laanenaistetugi@gmail.com

51977170 hiiumaanaistetugi@gmail.com

 

Lääne-Virumaal Virumaa Naiste Tugikeskus

56297745 virunaistekeskus@gmail.com,

 

Pärnumaal Pärnu Naiste Tugikeskus

53981620, 53650260 naistevarjupaik@gmail.com

 

Põlvamaal Naiste Tugi- ja Teabekeskus

58849494 polva@naistetugi.ee

 

Raplamaal ENVL Raplamaa Naiste Tugikeskus

54005144 raplamaanaistetugikeskus@gmail.com 

Saaremaal Pärnu Naiste Tugikeskus 53098919 saaremaanaistetugikeskus@gmail.com

Tartumaal Naiste Tugi- ja Teabekeskus

55949496 info@naistetugi.ee

 

Valgamaal Valgamaa Naiste Tugikeskus 53032544 valgamaanaistetugikeskus@gmail.com

 

Viljandimaal Viljandimaa Naiste Tugikeskus

58050535 viljandinaistetugi@gmail.com

 

Võrumaal Võrumaa Naiste Tugikeskus

53086889, vorumaanaistetugikeskus@gmail.com


        


 


Voog. Tee ise koduleht!
EST RUS ENG