MEIST

20.veebruaril 2006. aastal kanti äriregistrisse MTÜ Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik (IVNTV).

Tegevuse eesmärgiks oli ja on võitlus naistevastase vägivalla kõikide vormidega, (füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline, majanduslik, vaimne sh. naistega kaubitsemine ja prostitutsioon) vägivallariskide ennetamine ja vägivallaohvrite toetamine.

Eesmärkide elluviimiseks esitas IVNTV Hasartmängumaksu Nõukogule projektitaotluse Ida- Virumaal naiste varjupaiga töö käivitamiseks. 8. märtsil 2006 hakkas tööle valvetelefon 53332627, millele vastasid vabatahtlikud.

2008. aastal andis Jõhvi Vallavalitsus tugikeskusele kümneks aastaks tasuta rendile 2-toalise korteri. Lisaks on renditud ka teine turvakorter.

Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik osutab naistevastase vägivalla ohvritele ja nende lastele turvalise majutuse teenust, pakub sotsiaalset, psühholoogilist, juriidilist nõustamist ja võlanõustamist, töötab välja ja viib ellu projekte ning programme naistevastase vägivalla ennetamiseks.

Tugikeskus korraldab oma liikmetele ja koostööpartneritele koolitusi, organiseerib avalikke üritusi ja levitab teavet oma tegevuse kohta üldsusele, teeb koostööd riigi- ja omavalitsusorganite ning teiste taoliste organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal. 2010. aastal viisid tugikeskuse töötajad läbi koolituse uutele töötajatele ja nende koostööpartneritele Ida-Virumaal ja Pärnus.

Tugikeskuse tegevust on peamiselt rahastanud Hasartmängumaksu Nõukogu, kuid toetust on saadud ka kohalikelt omavalitsustelt ning AEF, KÜSK, Eesti-Hollandi Heategevusfond, INNOVE projektide kaudu.

2009. aastal aitas Eesti Rahvusringhäälingu poolt korraldatud heategevusüritus „Jõulutunnel“ Eesti naiste varjupaikade uksed lahti hoida. Sellel aastal on tugikeskuse baasrahastus tagatud eraldisega riigieelarvest. Kõikide maakonna suuremate omavalitsustega on sõlmitud Koostöölepingud. Koostöös ENV Liiduga on kõik tugikeskuse töötajad läbinud järjepidevalt naistevastase vägivalla teemalisi koolitusi.

Abistamistiimi kuuluvad: tugikeskuse töötajad, sotsiaaltöötaja, võlanõustaja, jurist ja psühholoog. Koostööd teeme politsei, prokuratuuri ja riikliku ohvriabi töötajatega. Alates 2013 a. oleme rahastatakse  meie tegevust riigieelarvest.

Alates 2017 aastast osutatakse SKA koostööpartnerina riiklikku teenustVoog. Tee ise koduleht!
EST RUS ENG