Naiste tugikeskuste kontaktid 2018

 

Harjumaa

 MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu 5264697  tallinn@naisteabi.ee, ööpäevaringne tel 53969834 ja lisandus MTÜ Eluliin , varjupaik@eluliin.ee

 

 Ida-Virumaa

 Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik 53332627 naistetugikeskus@gmail.com

 

Järvamaa

MTÜ Eluliin  5515491 varjupaik@eluliin.ee

 

Jõgevamaa

 Jõgevamaa Naiste Tugikeskus 5860 0170 jogevamaanaistetugikeskus@gmail.com

 

Läänemaa koos Hiiumaaga

MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu ja MTÜ Eluliin

526 4697, 5515491 tallinn@naisteabi.eevarjupaik@eluliin.ee

 

Lääne-Virumaa

OÜ Keerub 5615 5924, 5684 6601 info@keerub.eu

 

Pärnumaa

Pärnu Naiste Tugikeskus 5398 1620, 53650260 naistevarjupaik@gmail.com

 

Põlvamaa

Tartu Naiste Varjupaik (Naiste Tugi- ja Teabekeskus) 58849494 polva@naistetugi.ee

 

Raplamaa

MTÜ Eluliin 551 5491 varjupaik@eluliin.ee

 

Saaremaa

 Pärnu Naiste Tugikeskus 5309 8919 saaremaanaistetugikeskus@gmail.com

 

Tartumaa

Tartu Naiste Varjupaik (Naiste Tugi- ja Teabekeskus) 5594 9496 info@naistetugi.ee

 

Valgamaa

 Valgamaa Naiste Tugikeskus 53032544 valgamaanaistetugikeskus@gmail.com

 

Viljandimaa

Viljandimaa Naiste Tugikeskus   58 05 05 35 või kirjutada e-mailile viljandinaistevarjupaik@gmail.com.  

Võrumaa

 Võrumaa Naiste Tugikeskus 5283615 või kirjutada e-mailile vorunaistevarjupaik@gmail.com 

Tegevust jätkavad vabatahtlikus korras ka SÕLTUMATUD NAISTE TUGIKESKUSED,

kes pakuvad vägivalda kogenud naisele võimaluste piires tasuta esmast ja juhtumipõhist

nõustamist ning kokkuleppel ka psühholoogilist ja juriidilist abi ning majutust.

 

Järvamaa Naiste Tugikeskus

jarvanaistekeskus@gmail.com 58133755

www.jarvanaistetugi.ee

 

Naiste Tugikeskus Hiiumaal (Läänemaa NTK filiaal)

hiiumaanaistetugi@gmail.com  51977170

 

Läänemaa Naiste Tugikeskus

laanenaistetugi@gmail.com 5042300

www.laanenaistetugi.ee 

 

Rapla Naistekeskus

raplanaistekeskus@gmail.com  58137153

 

Tallinna Naiste Tugikeskus

tallinnanaistetugi@gmail.com   57570911

 

Tähtvere Avatud Naistekeskus 

naistekeskus@gmail.com  5682 4768, 744 8706

http://www.naistekeskus.ee

 

Virumaa Naiste Tugikeskus

virunaistekeskus@gmail.com,  53868698

www.virunaistetugi.ee


 


Voog. Tee ise koduleht!
EST RUS ENG